Chủ điểm tháng:

Bác Hồ Kính Yêu

Thư viện ảnh

Ảnh liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 14
Tất cả: 19187280

Website liên kết

Thông báo
Kế hoạch Kiểm tra Học kỳ I năm học 2018 – 2019

PHÒNG GD-ĐT TP VĨNH LONG                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 210/KH-NK                                                   Tân Ngãi, ngày 01 tháng 12 năm 2018

                                                

KẾ HOẠCH

 Kiểm tra Học kỳ I năm học 2018 – 2019

 

Căn cứ Hướng dẫn số 1004/PGDĐT ngày 29/11/2018 của Phòng GD-ĐT TP Vĩnh Long về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2018 -2019;

Trường THCS Nguyễn Khuyến đề ra kế hoạch kiểm tra HKI năm học 2018 -2019 như sau:

I. Môn kiểm tra

- Đối với 3 môn Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh lớp 9 Sở GD-ĐT Vĩnh Long ra đề thống nhất trong toàn tỉnh.

- Đối với 3 môn Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh lớp 6,7,8 Phòng GD-ĐT Vĩnh Long ra đề thống nhất trong toàn TP.

- Đối với các môn còn lại, trường thành lập Hội đồng ra đề kiểm tra HKI theo quy định.

II. Hình thức ra đề:

- Môn Ngữ văn: Tự luận 100%, gồm phần kiểm tra kĩ năng đọc hiểu văn bản ( ngữ liệu ngoài chương trình SGK) và phần kiểm tra năng lực viết (viết đoạn văn, bài văn theo các kiểu bài phù hợp với thực tế chương trình dạy học hiện hành của từng khối lớp, riêng lớp 9 viết đoạn văn thuyết minh và bài văn nghị luận về tác phẩm, đoạn trích truyện)

- Môn Toán: Tự luận 80% - trắc nghiệm 20%  

- Môn Tiếng Anh:

  + Khối lớp 9: có hai đề kiểm tra (01 đề cho chương trình Tiếng Anh hệ 7 năm và 01 đề cho chương trình đề án ngoại ngữ): Trắc nghiệm 80%, tự luận 20%, hai mã đề

  + Khối lớp 6,7,8: có hai đề kiểm tra (01 đề cho chương trình Tiếng Anh hệ 7 năm và 01 đề cho chương trình đề án ngoại ngữ): thực hiện theo hướng dẫn số 1477/SGDĐT-GDTrH ngày 02/10/2014 của Sở GD&ĐT Vĩnh Long về kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn Tiếng Anh cấp trung học.

- Các môn còn lại trường ra đề dưới 2 hình thức tự luận và trắc nghiệm.

+ Phần trắc nghiệm có 12 câu ( 3 điểm): thời gian 15 phút, đề trắc nghiệm có 2 mã đề có giá trị như nhau.

+ Phần tự luận: ( 7 điểm) có từ 3 đến 4 câu hỏi

        III. Thời gian kiểm tra và lịch kiểm tra:

- Các môn Thể dục, Âm Nhạc, Mỹ Thuật, Tin học, Công nghệ kiểm tra HKI theo thời khóa biểu từ ngày 03/12/2018 đến 15/12/2018.

- Môn GDCD: kiểm tra HKI đồng loạt vào tiết 1 ngày thứ Hai  10/12/2018. GVCN các lớp coi kiểm tra.

- Từ ngày 17/12/2018 - 22/12/2018  kiểm tra các môn còn lại theo lịch PGD.

Buổi sáng: khối 9,6                                            Buổi chiều: Khối 7,8

NGÀY

BUỔI

THỜI GIAN

MÔN KIỂM TRA

THỜI GIAN LÀM BÀI

17/12/2018

(Thứ Hai)

Sáng

07 giờ 15 – 9 giờ 15

Ngữ Văn  6,9

120 phút

Chiều

13 giờ 15 – 15 giờ 15

Ngữ Văn 7,8

120 phút

18/12/2018

(Thứ Ba)

Sáng

07 giờ 15 – 8 giờ 15

Tiếng Anh 6,9

60 phút

8 giờ 45 – 9 giờ 45

Lịch sử 6,9

60 phút

Chiều

13 giờ 15 – 14 giờ 15

Tiếng Anh 7,8

60 phút

14 giờ 45 – 15 giờ 45

Lịch sử 7,8

60 phút

Thứ 4 - 19/12/2018 HS được nghỉ để ôn bài

20/12/2018

(Thứ năm)

Sáng

07 giờ 15 – 8 giờ 15

Sinh học 6,9

60 phút

8 giờ 45 – 9 giờ 45

Vật lí 6,9

60 phút

Chiều

13 giờ 15 – 14 giờ 15

Sinh học 7,8

60 phút

14 giờ 45 – 15 giờ 45

Vật lí 7,8

60 phút

21/12/2018

(Thứ Sáu)

Sáng

07 giờ 15 – 8 giờ 45

Toán  6,9

90 phút

Chiều

13 giờ 15 – 14 giờ 45

Toán 7,8

90 phút

22/12/2018

(Thứ Bảy)

Sáng

07 giờ 15 – 8 giờ 15

Địa lí 6,9

60 phút

8 giờ 45 – 9 giờ 45

Hóa học 9

60 phút

Chiều

13 giờ 15 – 14 giờ 15

Địa lí 7,8

60 phút

14 giờ 45 – 15 giờ 45

Hóa học 8

60 phút

Chú ý:

- Lịch kiểm tra này là bắt buộc đối với các môn đã nêu trong lịch kiểm tra.

- Trong đề kiểm tra có 10% số điểm dành cho phần vận dụng cao.

- Các môn Lịch sử, Địa lý: Đề kiểm tra có câu hỏi không quá 01 điểm về các vấn đề địa phương ( theo phân phối chương trình). Riêng môn Ngữ văn có thể có 01 câu hỏi về các vấn đề địa phương chiếm không quá 5% tổng số điểm bài kiểm tra.

IV. Nội dung kiểm tra

            Từ tuần 1 đến hết tuần 16 theo phân phối chương trình hiện hành.

V. Tổ chức kiểm tra

       1. Công tác chuẩn bị:

- GV nộp đề đề nghị về BGH  trước ngày 08/12/2018. Riêng môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh khối 6,7,8:  TTCM yêu cầu GV cùng khối thống nhất ma trận đề, phân công GV soạn mỗi khối 01 đề đề nghị ( ma trận, đề, đáp án) có ký duyệt của TTCM, nộp về BGH ( file + văn bản) trước ngày 04/12/2018 để tổng hợp nộp về PGD.

- Công tác ra đề, phản biện đề, sao in đề: thực hiện theo hướng dẫn của PGD và quyết định của Hiệu trưởng.

- Bộ phận văn phòng chuẩn bị đầy đủ văn phòng phẩm phục vụ cho kỳ kiểm tra.

- Giấy làm bài kiểm tra tất cả các môn (kể cả môn Tiếng Anh) thống nhất trong toàn trường.

2. Đối với các môn kiểm tra gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận:

- Phần 1 tự luận, giám thị phát trước cho học sinh (có 01 loại đề).

- Phần 2: trắc nghiệm (có 02 mã đề). Giám thị phát đề trắc nghiệm cho học sinh khi đã hết thời gian làm bài tự luận, phát đề xen kẽ để HS ngồi gần nhau không có mã đề giống nhau (không thu lại đề và chưa thu bài làm tự luận).

3. Tổ chức kiểm tra:

- Hiệu trưởng ra quyết định tổ chức kiểm tra, phân công giáo viên coi kiểm tra, chấm kiểm tra, phân công bộ phận văn phòng chuẩn bị văn phòng phẩm phục vụ kì kiểm tra.

- Các bộ phận thực hiện theo nhiệm vụ đã được phân công.

4. Kinh phí:

- Trường chuẩn bị giấy kiểm tra cho tất cả học sinh.

- Kinh phí ra đề, sao in đề chi theo quy định hiện hành.

5. Báo cáo:

Báo cáo chất lượng cho bộ phận chuyên môn theo mẫu ngày 22/12/2018 để tổng hợp báo cáo về PGD.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra HKI năm học 2018 – 2019 của trường. Đề nghị GVCN các lớp thông báo đến phụ huynh HS và học sinh biết để thực hiện; các bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm túc để kì kiểm tra đạt kết quả tốt.

Nơi nhận:                                                                                        Hiệu trưởng

- PHT (để triển khai thực hiện);                                                          

- Các TCM (để thực hiện);

- Lưu VT.                                                                                        Lê Thành Châu

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Thông báo

Văn bản mới

Video clip

Ảnh liên kết

Thăm dò ý kiến