Chủ điểm tháng:

Bác Hồ Kính Yêu

Thư viện ảnh

Ảnh liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 7
Tất cả: 19187313

Website liên kết

Tin chuyên môn
CHUYÊN ĐỀ ÂM NHẠC

CHUYÊN ĐỀ :

"VĂN HÓA DÂN TỘC"

I.MỞ ĐẦU :

     Âm nhạc là bộ môn nghệ thuật dùng âm thanh và nhịp điệu để diễn tả tư tưởng, tình cảm của con người, nhằm phản ánh hiện thực khách quan bằng những hình tượng có sức biểu cảm của âm thanh. Chính vì âm nhạc tác động lên mặt xúc cảm và tư tưởng nên âm nhạc nói chung, âm nhạc thường thức nói riêng đóng vai trò không kém phần quan trọng trong việc giáo dục con người, nhất là thế hệ trẻ. Với học sinh THCS môn Âm nhạc là một trong những phương tiện hiệu quả nhất để thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạo đức, thẩm mỹ cho học sinh nhằm góp phần giáo dục toàn diện theo mục tiêu hình thành nhân cách con người mới Việt Nam.

     Trong xu thế phát triển của xã hội hiện nay, chương trình giáo dục của nước ta đã từng bước đổi mới toàn diện thích ứng với thời đại công nghiệp hoá và hiện đại hoá, thời đại của nền kinh tế tri thức đòi hỏi con người Việt Nam phải là con người phát triển cao về trí tuệ. Chính vì thế người giáo viên cũng cần phải đổi mới toàn diện để đáp ứng các yêu cầu học tập đa dạng của học sinh. Để làm được điều này, một trong những hoạt động mang lại hiệu quả nhất đó là mỗi giáo viên phải tự nâng cao chất lượng giảng dạy của mình bằng cách đổi mới phương pháp dạy học.Trong nhiều phương pháp đổi mới dạy học, thì "Dạy học theo chủ đề" là một trong những yêu cầu được đặt ra trong thời điểm này.

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Thành phố Vĩnh Long, cùng với sự giúp đỡ của các thầy cô trong Hội đồng bộ môn Âm nhạc THCS. Nhóm Âm nhạc trường THCS Nguyễn Khuyến xây dựng chuyên đề " Văn hóa dân tộc" với hy vọng cùng các đồng nghiệp trao đổi, chia sẻ, góp kiến để có những định hướng thực hiện dạy học theo chủ đề một cách hiệu quả nhất.

II.THẾ NÀO LÀ DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ:

1.Khái niệm về chủ đề dạy học:

        Chủ đề dạy học là tập hợp các đơn vị kiến thức gần nhau, có mối liên hệ về lí luận và thực tiễn trong một môn học hoặc nhiều môn học để xây dựng thành 1 chủ đề.

2.Khái niệm dạy học theo chủ đề

      - Dạy học theo chủ đề là phương pháp tìm tòi những khái niệm, tư tưởng, đơn vị kiến thức, nội dung bài học, chủ đề,… có sự giao thoa, tương đồng lẫn nhau, dựa trên cơ sở các mối liên hệ về lí luận và thực tiễn được đề cập đến trong các môn học làm thành nội dung học trong một chủ đề có ý nghĩa hơn, thực tế hơn, nhờ đó học sinh có thể tự hoạt động nhiều hơn để tìm ra kiến thức và vận dụng vào thực tiễn sáng tạo hơn.

     -  Dạy học theo chủ đề là sự kết hợp giữa mô hình dạy học truyền thống và hiện đại, ở đó giáo viên không dạy học chỉ bằng cách truyền thụ (xây dựng) kiến thức mà chủ yếu là hướng dẫn học sinh tự lực tìm kiếm thông tin, sử dụng kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ có ý nghĩa thực tiễn. Ngoài ra nó còn là một mô hình mới mà giáo viên giữ vai trò trung tâm bằng việc chú trọng những nội dung học tập có tính tổng quát, liên quan đến nhiều lĩnh vực, với trọng tâm tập trung vào học sinh và nội dung tích hợp

3.Đặc trưng cơ bản của dạy học theo chủ đề:

     - Vấn đề học tập, nghiên cứu trong chủ đề phải là một vấn đề cơ bản của chương trình có mối liên hệ mật thiết với nhau, có những điểm tương đồng về nội dung kiến thức, về thiết bị.

    - Nội dung các chủ đề giúp học sinh hiểu biết những vấn đề cơ bản trong chương trình, SGK, có khả năng củng cố, sử dụng kiến thức đó để tổng kết, hệ thống hóa chuỗi kiến thức không chỉ ở một môn học mà các môn học có liên quan ( chủ đề liên môn). Như vậy dạy học theo chủ đề không chỉ tạo ra húng thú, niềm đam mê, năng lực học tập mà còn hình thành cho học sinh năng lực tự học, tự tìm tòi nghiên cứu phù hợp với trình độ, yêu cầu cần đạt của chương trình và SGK.

      - Căn cứ vào yêu cầu của chương trình để lựa chọn những nội dung, những đơn vị kiến thức, có thể mở rộng, đi sâu vào một vấn đề. Nội dung của chủ đề không dừng lại ở mức độ yêu cầu học sinh nhận biết mà phải hiểu và biết vận dụng thấp đến vận dụng ở cấp độ cao, đồng thời biết phân tích, tổng hợp, đánh giá. Như vậy dạy học theo chủ đề không chỉ nhằm cung cấp kiến thức mà mục tiêu là hình thành năng lực và phẩm chất người học.

      - Các chủ đề dạy học ở trường phổ thông phải chú trọng đến việc giáo dục thái độ, tình cảm, tư tưởng, kỹ năng sống, phát triển năng lực người học, quán triệt nguyên lý học đi đôi với hành.

III.Thuận lợi và khó khăn

1. Thuận lợi

- Có sự chỉ đạo của các cấp quản lí giáo dục từ Bộ giáo dục, Sở giáo dục đến Phòng giáo dục và  Nhà trường.

- Học sinh yêu thích môn học

- Bộ môn Âm nhạc có nội dung phong phú: Học hát, Tập đọc nhạc, Âm nhạc thường thức.

 2. Khó khăn

- Giữa các bài học trong chương trình chưa có mối quan hệ chặt chẽ, GV chưa dễ dàng trong việc chọn chủ đề để xây dựng chủ đề dạy học.

- Mỗi chủ đề thường được thực hiện trong nhiều tiết. Thế nhưng khoảng cách thời gian giữa các tiết không gần nhau, do đó việc thể hiện xâu chuỗi kiến thức bị gián đoạn.

IV. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1.Bước 1: Xác định chủ đề: ( Đặt tên cho chủ đề)

Căn cứ vào chương trình, SGK của môn học, giáo viên hoặc nhóm chuyên môn có thể xác định nội dung kiến thức liên quan với nhau được thể hiện ở một số bài hiện hành. Từ đó xây dựng thành một vấn đề chung để tạo thành một chủ đề dạy học, và đặt tên cho chủ đề

Như vậy một chủ đề dạy học có ít nhất từ 2 tiết trở lên, có thể ở một khối lớp hoặc ở nhiều khối lớp.

Ví dụ 1: Xét về ÂNTT lớp 6, chúng ta có thể xây dựng chủ đề: Nhạc sĩ Việt Nam (nhạc sĩ Văn Cao, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, nhạc sĩ Phong Nhã, nhạc sĩ Văn Chung).

Ví dụ 2: Xét về học hát, chúng ta có thể xây dựng chủ đề: ….. (Hành khúc tới trường, Mái trường mến yêu, Mùa thu ngày khai trường, Bóng dáng một ngôi trường) của lớp 6,7,8,9.

2.Bước 2: Xác định những nội dung liên quan giữa các đơn vị bài học:

            * Xác định chuẩn kiến thức, kỹ năng:

                 Xác định chuẩn theo chương trình hiện hành về kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt được của chủ đề và mức độ của các đơn vị kiến thức trong một chủ đề. Từ đó xác định các năng lực và phẩm chất được hình thành cho học sinh trong chủ đề sẽ xây dựng.

* Xác định thời lượng của chủ đề:

     Giáo viên phải xác định được chủ đề xây dựng là bao nhiêu tiết học, thứ tự các tiết.

3. Bước 3: Soạn giáo án, chuẩn bị ĐDDH, phương tiện dạy học.

Hình thức giáo án soạn theo chủ đề

Tuần: Từ tuần…… đến tuần

Tiết: Từ tiết……đến tiết

Ngày soạn:

Tên chủ đề.

A/ Mục tiêu cần đạt: 

     I. Kiến thức

     II.Kĩ năng

     III. Thái độ

    IV. Năng lực

B/ Chuẩn bị: Của GV - Của HS

C/ Tiến trình hoạt động:

       Hoạt động 1: Khởi động

             Cho học sinh hát lại một bài hát đã học ở tiết trước.

      Hoạt động 2: Giới thiệu tổng quan về chủ đề.

               - Tên chủ đề: Văn hóa dân tộc

               - Chủ đề gồm:

                    + Ôn hát: Vui bước trên đường xa (dân ca Nam Bộ) và Đi cấy (dân ca Thanh Hóa) ?

                    + Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến

       .................................................................................................................................

     Hoạt động 3: Hình thành kiến thức chủ đề:

Tiến hành các tiết dạy theo trình tự của chủ đề.

                      …………......................................................

    Hoạt động 4: Tổng kết chủ đề:

Cuối chủ đề giáo viên và học sinh cùng hệ thống lại toàn bộ nội dung chủ đề để xâu chuỗi lại toàn bộ kiến thức của chủ đề. Từ đó giúp học sinh dễ ghi nhớ.

    Hoạt động 5: Luyện tập, củng cố, nâng cao, liên hệ thực tế

         - Tùy vào thời lượng của chủ đề, đối tượng học sinh mà GV soạn nội dung luyện tập, củng cố, nâng cao hoặc liên hệ thực tế cho phù hợp.

         - Sau khi luyện tập củng cố, cần nêu câu hỏi định hướng cho chủ đề ( bài học) tiếp theo.

4.Bước 4: Tổ chức dạy học:

- Căn cứ vào nội dung chủ đề, đặc trưng bộ môn, tình hình thực tế của nhà trường, đối tượng học sinh mà lựa chọn hình thức tổ chức, phương pháp dạy học cho phù hợp. Song việc lựa chọn hình thức tổ chức, phương pháp dạy học nào cũng phải đảm bảo phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

- Tiết dạy học theo chủ đề thường được tiến hành giống như một tiết học bình thường ngay tại lớp học hoặc ngoài trời, hoặc nơi không gian trải nghiệm.Tuy nhiên, dạy học theo chủ đề thường gắn với các nhiệm vụ học tập cần giải quyết nên khâu chuẩn bị phải thật kĩ.

5.Bước 5: Tiến hành kiểm tra, đánh giá của giáo viên:

Sau khi dạy học xong các tiết học của chủ đề giáo viên tiến hành kiểm tra đánh giá việc học của học sinh bằng các câu hỏi/ bài tập ( Câu hỏi/ bài tập đưa ra phải đánh giá được khả năng tiếp thu và hình thành năng lực học sinh theo 4 mức độ nhận thức) giáo viên có thể kiểm tra học sinh dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm.

 Chú ý :

    Sau mỗi chủ đề có phần rút kinh nghiệm về quá trình xây dựng và thực hiện chủ đề, để điều chỉnh cho những lần học sau.

V. KẾT LUẬN

    Dạy học theo chủ đề trong nhà trường, sẽ mang lại rất nhiều lợi ích vì:

        - Nó có thể nâng cao chất lượng dạy và học của cả thầy và trò chúng ta. Đồng thời đóng góp vào mục tiêu đổi mới phương pháp theo hướng tích cực hiện nay của Bộ giáo dục và Đào tạo. Giúp các giáo viên có tư duy hệ thống và khả năng giải quyết vấn đề chuyên môn để cải thiện về chất lượng giảng dạy.

       - Tác động trực tiếp tới thực tiễn giảng dạy, học tập của cả thầy và trò hiện nay.

       - Thúc đẩy sự phát triển chuyên môn của giáo viên.

   

                                                                                              Người thực hiện:

                                                                                           Châu Thị Kiều Trâm

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Tham Luận [24/10/2017] 

Tin mới đăng

Thông báo

Văn bản mới

Video clip

Ảnh liên kết

Thăm dò ý kiến