Chủ điểm tháng:

Bác Hồ Kính Yêu

Thư viện ảnh

Ảnh liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 19
Tất cả: 19188970

Website liên kết

Tin ngành giáo dục
THÀNH TÍCH CHI BỘ

Chi bộ Trường THCS Nguyễn Khuyến tích cực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2017

-------------------

Qua thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2017, tập thể chi bộ đã viết đăng ký làm theo Bác về những nội dung: Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt quy định 101- QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư "về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp"; giữ gìn đoàn kết trong nội bộ Đảng cũng như cơ quan; thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Kết quả trong năm 2017, chi bộ tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2021" theo chủ đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa"; chỉ thị 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Tổ chức đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên đúng theo quy trình, sát thực trên cơ sở kết quả đánh giá của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chuyên môn và nhiệm vụ được giao, mức độ và kết quả công việc được đảm nhiệm. Việc bố trí phân công công tác cho các đồng chí cán bộ, giáo viên của chi bộ đều đảm bảo đúng năng lực, đúng chuyên môn. Đa số cán bộ, giáo viên nhiệt tình, gương mẫu, năng động có trách nhiệm trong công việc, có phẩm chất, đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, có uy tín và khả năng tập hợp được quần chúng.

Chi bộ được Đảng bộ xã Tân Ngãi chọn là một trong ba tập thể được biểu dương khen thưởng cấp cơ sở, được chọn đề nghị biểu dương khen thưởng cấp thành phố năm 2017 và tham dự hội thi bác công dâng bác cấp thành phố năm 2018

Đ/c Q. Bí thư Đảng ủy xã Tân Ngãi trao giấy khen cho 3 tập thể tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Đ/c Bí thư Thành ủy TP Vĩnh Long trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 HỘI THAO [26/11/2018] 

Tin mới đăng

Thông báo

Văn bản mới

Video clip

Ảnh liên kết

Thăm dò ý kiến